SEB Next Generation

RETNINGSLINJER FOR SEB REGIONSSAMLINGER 2013/14

SEB NEXT GENERATION regionssamlinger er viktige aktivitetstiltak i spillerutviklingen i norsk tennis, og regionene sammen med NTF Trenerteam har ansvaret for gjennomføringene av disse.
Samlingene er beregnet for turneringsspillere i 11 – 17 års alder.
Antall deltakere pr. samling må stå i forhold til det antall baner man har tilgang til på samlingsdagen. Det betyr 8 spillere pr. bane, hvor det er 4 spillere på banen av gangen i to rotasjoner.

Retningslinjer og oppgaver for regionene i planleggingen og gjennomføringen av samlingene:

Før samlingen
• Ta ut spillere å innkalle disse til samlingen. Huskeliste i tillegg til treningstøy: joggesko, drikkeflaske, matpakke
• Se til at det er baner nok, dvs baner fra kl. 9 til kl. 17 (16) hver dag, og ca 100 baller pr. bane
• Påse at det er 2 trenere fra regionen på hele samlingen
• Sende liste over deltakere til ansvarlig person i NTF senest en uke før første samling..

Under samlingen
• Ordne lunsj for trenerne lørdag og søndag.
• Påse at det er et teorirom med TV eller prosjektor for fremvisning av video.
• Utstyr som medisinball, matter og kjegler til fysisk trening
• Hente NTFs trenere på flyplass, tog stasjon, og hente og bringe til og fra hotell.

Etter samling
• Distribuere spillernes testresultater og arbeidsoppgaver til klubber og trenerne
• Sende deltakerliste senest en uke etter endt samling til NTF med adresse, slik at NTF kan sende ut faktura på egenandel. Listen skal innholde navn, e-postadresse (ev adresse), dato og sted for samling og sum for egenandel.

Oppgave for NTF
• NTF er ansvarlig for: materiell til samlingene, dvs; t-shirts, premier, evalueringsskjemaer, videofilmer, videokamera, musikk, profileringsmateriell, utstyr til fystrening og lignende
• NTFs trenere skal ved fremmøte holde en presentasjon vedr samlingenes mål og hensikt, og i tillegg forklare spillerutviklingsmodellen for norsk tennis.
• Foreta tester og tekniske analyser
• Sende test, analyseresultater og forslag til individuelle arbeidsoppgaver for spillerne til regionsansvarlig
• Betale regionens trenere i forhold til et på forhånd avtalt budsjett. NTF betaler mellom kr. 200 - 300 pr. time pr.trener i honorar, for de timene regionstrenerne jobber. Trenerne sender faktura direkte til NTF. Har ikke treneren eget firma, sendes en faktura fra klubben som treneren er ansatt i til NTF
• NTF betaler baneleien innendørsbaner for samlingen. Regionen sender pris på banetimer til NTF, slik at dette kan settes inn i budsjettet for samlingene. Regionen forhandler frem en gunstig pris med arrangørklubb i forhold til markedspris

Samlingene skal ha følgende innhold hver gang:
• Minimum 3,5 timer tennis pr. dag
• Fysisk trening, en økt
• Effektiv trening og intensitet med fokus på antall slag pr. time
• Fokus på ferdighetsutvikling, teknisk
• Sosialt samvær
• Fair play
• Poengspill / turneringsspill
• Holdninger til trening og egentrening
• Teori

I løpet av et år skal samlingene også innholde:
• Video-opptak, (dokumentasjon av fremgang, spesielt serve)
• Foreldremøte
• Fysisk trening med tester
• Mentaltrening, praktisk tilnærming
• Taktikk, teori og praksis
• Teknikk, (basisferdigheter)
• Poengspill, single og double
• Turnerings- og treningsplanlegging
• Teknisk analyser